Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Revizija poslovanja kreditnih institucija za potrebe HNB

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo ako ne obavi reviziju za potrebe Hrvatske narodne banke u skladu s čl. 174. Zakona o kreditnim institucijama (dalje; Zakona) i propisima donesenima na temelju čl. 174. st. 6. Zakona.

U čl. 174. Zakona navodi se:

"Za potrebe Hrvatske narodne banke revizorsko društvo daje ocjenu o:

1) pridržavanju pravila o upravljanju rizicima

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: