Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Revizija postupaka naknade štete (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo mirovinskog društva ako ne revidira postupke naknade štete u skladu s odredbom čl. 70. st. 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 70. st. 4. Zakona navodi se:

"Postupci i model naknade štete iz stavka 3. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora u okviru revizije godišnjih izvještaja fonda."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!