Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Revizija pripajanja obveznih mirovinskih fondova

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo mirovinskog društva ako prilikom revizije pripajanja ne postupi u skladu s odredbama čl. 162. st. 2., 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

U čl. 162. st. 2., 3. i 4. Zakona navodi se:

"Na temelju revizije iz stavka 1. ovoga članka, revizor je dužan izraditi izvješće o pripajanju koje uključuje nalaz revizora o:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: