Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rješenje o odobrenju statusnih promjena (mirovinska osiguravajuća društva)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko osiguravajuće društvo ako u pogledu statusnih promjena ne postupi u skladu s odredbama čl. 25. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

U čl. 25. Zakona navodi se:

"Ako je Društvo uključeno u pripajanje, spajanje ili podjelu Društva, mora za to pripajanje, spajanje ili podjelu dobiti rješenje o odobrenju Agencije.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!