Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rješenje o plaći i naknadi za rad župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pročelnik upravnog tijela iz čl. 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako ne donese rješenja o plaći, odnosno naknadi za rad župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika u skladu s odredbama Zakona (dalje; Zakona).

U čl. 7. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!