Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za dostavu financijskih izvješća društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje  Agenciji ne dostavi godišnje, odnosno polugodišnje financijsko izvješće u roku određenom čl. 429. st. 3. Zakona o osiguranju.

U čl. 429. st. 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: