Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za objavu o povlačenju ponude za preuzimanje dioničkog društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako protivno odredbama čl. 33. st. 4. Zakona o preuzimanju dioničkog društva (dalje; Zakona), u roku od 7 dana ne objavi obavijest o povlačenju ponude za preuzimanje iz čl. 33. st. 3. Zakona.

U čl. 33. st. 4. Zakona navodi se:

"Povlačenje ponude za preuzimanje ponuditelj mora objaviti najkasnije 7 dana prije proteka roka trajanja ponude za preuzimanje."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!