Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za podnošenje zahtjeva za zamjenu dozvole boravka (stranci)

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj državljanin treće zemlje koji u propisanom roku ne podnese zahtjev za zamjenu dozvole boravka sukladno čl. 142. st. 2. Zakona o strancima.
U čl. 142. st. 2. Zakona navodi se:
"Zahtjev za zamjenu dozvole boravka podnosi se u roku od 8 dana od dana nastupa okolnosti iz stavka 1. ovoga članka."
U čl. 141. st. 1. Zakona navodi se.
"Dozvola boravka mora se zamijeniti:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: