Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za poravnanje svih budućih ugovora (središnja ugovorna strana)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj druga ugovorna strana ako kao nefinancijska druga ugovorna strana ne izvrši poravnanje svih budućih ugovora u roku od četiri mjeseca od nastanka obveze poravnanja u skladu sa čl. 10. st. 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje; Uredbe (EU) br. 648/2012).

U čl. 10. st. 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!