Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za prijavu činjenica bitnih za utvrđivanje porezne obveze (opći porezni zakon)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne prijavi činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze u zakonskom roku suprotno čl. 68. st. 4. Općeg poreznog zakona.
U čl. 68. st. 4. Zakona navodi se:
"Ako posebnim propisom nije uređeno drugačije, prijave iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka treba podnijeti u roku od trideset dana od dana nastanka činjenice za koju postoji obveza prijavljivanja."
U čl. 68. st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: