Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za prijavu početka građenja (gradnja)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba u svojstvu investitora ako ne prijavi početak građenja u propisanom roku, protivno čl. 131. st. 1. Zakona o gradnji.

U čl. 131. st. 1. Zakona navodi se:

"Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: