Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za stavljanje u carinski postupak ili ponovni izvoz robe koja nije roba Unije a nalazi se u privremenom smještaju (carine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako robu koja nije roba Unije i nalazi se u privremenom smještaju ne stavi u carinski postupak ili ponovno ne izveze u određenom roku  sukladno čl. 149. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije.
U čl. 149. Uredbe (EU) br. 952/2013 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: