Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Rok za uplatu posebnog doprinosa

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koji za osiguranika po toj osnovi ne uplati doprinose u roku sukladno čl. 192. st. 1. Zakona o doprinosima.

U čl. 192. st. 1. Zakona navodi se:

"Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: