Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sadnja i unošenje stranih ili hibridnih ili kloniranih biljaka (unutarnji red u parku prirode Biokovo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste protivno čl. 10. Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode "Biokovo".
U čl. 10. Pravilnika navodi se:
"Zabranjeno je unošenje i sadnja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih biljnih vrsta na čitavom području Parka prirode."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!