Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sadržaj dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za davanje proizvodne dozvole (lijekovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako navede netočne podatke u zahtjevu za davanje proizvodne dozvole i ako ne izvijesti Agenciju o promjenama u odnosu na podatke na temelju kojih je proizvodna dozvola dana sukladno čl. 75. st. 2. i čl. 79. st. 1. Zakona o lijekovima.

U čl. 75. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: