Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sadržaj oznake fluoriranih stakleničkih plinova koji su stavljeni na tržište

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja na tržište fluorirane stakleničke plinove iz čl. 12. st. 6. ‒ 12. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 protivno čl. 2. st. 7. Uredbe (EU) 2015/2068 оd 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!