Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sadržaj ugovora o kreditu u obliku prekoračenja (potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ugovor o kreditu u obliku prekoračenja iz čl. 3. st. 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) ne sadrži sve informacije iz čl. 10. st. 5. Zakona.

U čl. 10. st. 5. Zakona navodi se:

"Ugovor o kreditu u obliku prekoračenja iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona mora sadržavati sljedeće:

a) vrstu kredita,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: