Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sadržaj ugovora o proizvodnji duhana

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ugovor o proizvodnji duhana ne sadrži propisane podatke sukladno čl. 10. Zakona o duhanu.

U čl. 10. Zakona navodi se:

"Ugovor o proizvodnji duhana sklopljen između proizvođača duhana i obrađivača duhana mora sadržavati:

1. podatke o katastarskoj čestici i površini poljoprivrednog zemljišta na kojoj će se saditi duhan,

2. naziv tipa i sorte duhana koja će se saditi,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: