Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sadržaj ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (turističke usluge)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ugovor o putovanju u paket-aranžmanu ili potvrda o tom ugovoru ne sadrži sve informacije iz čl. 32. st. 1. i 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje; Zakona) ili informacije iz čl. 32. st. 1. – 3. Zakona nisu pružene na jasan, razumljiv i lako uočljiv način suprotno čl. 32. st. 1. - 4. Zakona.
U čl. 32. st. 1. - 4. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: