Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sastav nadzornog odbora kreditne unije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna unija koja ima nadzorni odbor sastavljen suprotno čl. 24. st. 1., 2. i 3.  Zakona o kreditnim unijama.

U čl. 24. st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:

"Nadzorni odbor kreditne unije ima najmanje 3 člana.

Statutom kreditne unije može se odrediti i veći broj članova nadzornog odbora s time da njihov broj mora biti neparan, a može imati najviše 9 članova.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: