Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sastav uprave mirovinskog društva (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako uprava mirovinskog društva nije sastavljena i/ili ne postupa u skladu s odredbama čl. 41. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 41. Zakona navodi se:

"Ako je mirovinsko društvo registrirano za osnivanje i upravljanje UCITS fondovima, tada mora imati najmanje dva člana uprave. Mandat člana i predsjednika uprave može trajati najviše pet godina.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!