Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sastavljanje i dostava pisma preporuka upravi društva za osiguranje i Agenciji

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo koje ne obavijesti Agenciju u skladu s čl. 198. st. 1. Zakona o osiguranju.

U čl. 198. st. 1. Zakona navodi se:

"Revizorsko društvo dužno je nakon obavljene revizije sastaviti pismo preporuka upravi i dostaviti ga upravi društva za osiguranje i Agenciji."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: