Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sastavljanje izvješća o naknadama za usluge povezene s računima za plaćanje

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako izvješće o naknadama nije sastavljeno u skladu s čl. 6. st. 5. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.
U čl. 6. st. 5. Zakona navodi se:
"Izvješće o naknadama mora:
1. sadržavati:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!