Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sastavljanje pisanog izvješća o provjeri projekta (zaštita od požara)

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako nije sastavila pisano izvješće o provjeri projekta i/ili nije ovjerila dijelove projekta na propisani način sukladno čl. 31. st. 1.  Zakona o zaštiti od požara.

U čl. 31. st. 1. Zakona navodi se:

"Revident je dužan, nakon što obavi provjeru projekta, ovjeriti dijelove projekta te o tome sastaviti pisano izvješće."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: