Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sastavljanje pojmovnika pružatelja platnih usluga (računi za plaćanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako pojmovnik ne sastavi u skladu s čl. 5. st. 6. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.
U čl. 5. st. 6. Zakona navodi se:
"Pojmovnik pružatelja platnih usluga mora biti napisan:
1. jasno i lako razumljivim riječima i slovima lako čitljive veličine te ne smije biti zavaravajući i

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!