Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sigurnosni pojasevi na sjedalima u motornom vozilu (sigurnost prometa na cestama)

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač i druga osoba ako postupi suprotno odredbama čl. 163. st. 1. do 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U čl. 163. st. 1. - 7. Zakona navodi se:

"Vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužni su koristiti pojas na način koji je odredio proizvođač sigurnosnog pojasa.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!