Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sigurnosno-tehnički listovi za aktivne tvari i biocidne proizvode

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako sigurnosno-tehnički list za aktivnu tvar i biocidni proizvod ne pripremi i ne stavi na raspolaganje u skladu sa čl. 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 što je protivno čl. 70. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.

U čl. 70. Uredbe (EU) br. 528/2012 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: