Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sječa i pošumljavanje na području Parka prirode (unutarnji red u parku prirode Telašćica)

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako obavlja sječu ili pošumljavanje na području Parka prirode bez odobrenja Državne uprave suprotno čl. 23. Pravilnika o unutarnjem redu u parku prirode "Telašćica".
U čl. 23. Pravilnika navodi se:
"Na području Parka prirode zabranjeno je sjeći šume ili pošumljavati bez dopuštenja Državne uprave."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!