Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sklapanje sporazuma o razmjeni informacija i dokumentacije (otvoreni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom koje ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije s društvom za upravljanje glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama čl. 303. st. 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje; Zakona) ili pravilnika iz čl. 335. st. 1. t. 2. Zakona.
U čl. 303. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!