Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sklapanje ugovora o proizvodnji duhana

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako sklopi ugovor o proizvodnji duhana s neovlaštenom osobom sukladno čl. 11. Zakona o duhanu.

U čl. 11. Zakona navodi se:

"Ugovor o proizvodnji sklapa proizvođač duhana koji je vlasnik, odnosno posjednik zemljišta.

Vlasnik odnosno posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka može dati punomoć za sklapanje ugovora o proizvodnji samo jednom članu svog domaćinstva."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: