Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sklapanje ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada (radni odnosi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj poslodavac ako sklopi ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada za poslove za koje ga ne smije sklopiti sukladno čl. 17. st. 4. Zakona o radu.

U čl. 17. st. 4. Zakona navodi se:

"Ugovor iz stavka 1. ovoga članka ne može se sklopiti za obavljanje poslova iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona te drugih poslova za koje je to utvrđeno ovim ili drugim zakonom."

U čl. 17. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: