Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sklopljeni ugovor za obavljanje poslova privatne zaštite

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja poslove privatne zaštite bez ugovora u pisanom obliku suprotno čl. 6. Zakona o privatnoj zaštiti.

U čl. 6. Zakona navodi se:

"Pravne osobe i obrtnici provode privatnu zaštitu na temelju pisanog ugovora sklopljenog s fizičkim i pravnim osobama kojima pružaju zaštitu." 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: