Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Skrbnički račun (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne postupi u skladu s čl. 285. st. 5. i/ili s čl. 508. st. 3. Zakona o tržištu kapitala.

U čl. 285. st. 5. Zakona navodi se:

"Ako se dionice burze vode na skrbničkom računu, skrbnički račun mora glasiti na ime."

U čl. 508. st. 3. Zakona navodi se:

"Ako se dionice središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode na skrbničkom računu, skrbnički račun mora glasiti na ime."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: