Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Službene kontrole i inspekcijski nadzor i ovlasti inspektora (pesticidi u hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora iz čl. 10. i 11. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (dalje: Zakona) ili ga pri tom sprječava, vrijeđa ili mu ne da na uvid zahtijevanu dokumentaciju, objašnjenje podataka ili potrebne predmete sukladno čl. 13. Zakona.

U čl. 10. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: