Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sprečavanje i smanjivanje propuštanja i emisije kontroliranih tvari (zaštita zraka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne poduzima sve moguće mjere za smanjenje emisija suprotno čl. 23. st. 5., 6., 7. Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (dalje: Uredba (EZ) br. 1005/2009).

U čl. 23. st. 5., 6., 7. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: