Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Središnji depozitoriji vrijednosnih papira trećih zemalja

Za prekršaj kaznit će se središnji depozitorij vrijednosnih papira novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000,00 a koja ne može biti manja od 5 % ni veća od 10 % ukupnog prihoda koji je ostvario u godini kada je počinjen prekršaj, utvrđenog službenim financijskim izvještajima za tu godinu ako bez ishođenja priznanja ESMA-e, kao središnji depozitorij vrijednosnih papira iz treće zemlje, pruža na području Republike Hrvatske usluge navedene u Prilogu Uredbe (EU) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: