Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sredstva od naknade za dozvolu (slatkovodno ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Savez ako sredstva od naknade za dozvolu ne koristi sukladno odredbi sukladno čl. 64. st. 2. t. 2., st. 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

U čl. 64. st. 2. t. 2., st. 3.  Zakona navodi se:

"Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvole iz članka 22. ovoga Zakona prihod su ovlaštenika ribolovnog prava, Saveza i Državnog proračuna Republike Hrvatske, a raspoređuju se na ovaj način:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: