Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Statistička izvješća o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima (opći porezni zakon)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne podnese pravovremeno statistička izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje suprotno čl. 79. st. 9. Općeg poreznog zakona.
U čl. 79. st. 9. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: