Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Statusne promjene dobrovoljnog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako izvrši statusnu promjenu fonda protivno odredbi čl. 207. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 207. Zakona navodi se:

"Fond se može podijeliti, a dva ili više fondova mogu se međusobno pripojiti ili spojiti, uz prethodno pribavljeno odobrenje Agencije.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!