Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Statusne promjene faktoring-društva

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj faktoring-društvo ako ne dobije suglasnost Agencije u skladu s odredbama čl. 44. st. 1. Zakona o faktoringu.

U čl. 44. st. 1. Zakona navodi se:

"Ako je faktoring-društvo uključeno u pripajanje, spajanje ili podjelu društva, mora za to pripajanje, spajanje ili podjelu dobiti suglasnost Agencije."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: