Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Statusne promjene UAIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj UAIF ako je uključeno u statusne promjene UAIF-a protivno odredbama čl. 33. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 33. Zakona navodi se:

"Ako je UAIF uključen u pripajanje, spajanje ili podjelu UAIF-a, mora za to pripajanje, spajanje ili podjelu dobiti suglasnost Agencije.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!