Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavke dodatnog osnovnog kapitala kreditne institucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj banka ako izvrši isplatu imateljima instrumenata uključenih u regulatorni kapital u slučajevima kada je čl. 51. Uredbe (EU) 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 zabranjena takva isplata.

U čl. 51. Uredbe (EU) 575/2013 navodi se:

"Stavke dodatnog osnovnog kapitala sastoje se od sljedećeg:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: