Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje na raspolaganje potrebne količine hrane u svrhu uzorkovanja (hrana za dojenčad i malu djecu)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja obavlja registriranu djelatnost ako ne stavi na raspolaganje potrebne količine hrane kako bi se provelo uzorkovanje hrane u svrhu provedbe službenih kontrola, odnosno onemogući nesmetano provođenje službene kontrole i uvid u svu raspoloživu dokumentaciju uključujući i dokumentaciju dostupnu u elektroničkom obliku suprotno čl. 9. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!