Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje na tržište GMO namijenjenih za uporabu u hrani bez odobrenja

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja registriranu djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište ili korištenja genetski modificiranih organizama, hrane i hrane za životinje ako stavlja na tržište genetski modificirane organizme namijenjene za uporabu u hrani ili hranu iz čl. 3. st. 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća  od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (dalje; Uredbe (EZ) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: