Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje na tržište hrane i hrane za životinje koja ne udovoljava zahtjevima (pesticidi u hrani)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja na tržište hranu ili hranu za životinje ili koristi za hranidbu životinja hranu za životinje koja ne udovoljava zahtjevima iz čl. 18. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

U čl. 18. st. 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: