Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje na tržište hrane u kojoj je upotrijebljena aroma ili sastojak hrane s aromatičnim svojstvima

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja na tržište hranu u kojoj je upotrijebljena aroma ili sastojak hrane s aromatičnim svojstvima protivno čl. 5. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ.

U čl. 5. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 navodi se: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!