Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda koji su ispitani na životinja

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako  na tržište stavlja kozmetičke proizvode koji su ispitani na životinjama protivno čl. 18. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od  30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima.

U čl. 18. Uredbe (EZ) br. 1223/2009

"Ne dovodeći u pitanje opće obveze iz članka 3., zabranjuje se sljedeće:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: