Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje na tržište materijala i predmeta u neposrednom dodiru s hranom koji sadrže BADGE

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako se materijalima i predmetima namijenjenima neposrednom dodiru s hranom koji sadrže BADGE i njegove derivate ne priloži pisana izjava u skladu sa čl. 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. o ograničenju uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

U čl. 5. Uredbe (EZ) br. 1895/2005 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!