Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje na tržište sadnog materijala

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako sadni materijal stavlja na tržište dobavljač sadnog materijala koji nije upisan u Upisnik dobavljača sadnog materijala, ako se radi o dobavljaču za kojeg je upis obavezan čl. 45. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

U čl. 45. Zakona navodi se:

"Na tržište se može staviti sadni materijal ako:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: