Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Stavljanje proizvoda na tržište (tehnički zahtjevi i sukladnost proizvoda)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako suprotno čl. 3. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, stavi proizvod na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

U čl. 3. Zakona navodi se:

"Proizvod koji se stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu mora biti u skladu s odredbama važećih propisa koji se odnose na taj proizvod.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!